Diamond Tech

Föreningen Diamond Tech bildades i maj 2007 och vi vill stödja och främja kulturlivet i Blekinge län genom att vara en teknisk kunskapsbank med stöd åt i första hand kultur- och teaterföreningar, samt producera och uppföra egna ideella produktioner.

Föreningens medlemmar arbetar med ljud, ljus, scen och dekor. I föreningens regi är det fullt möjligt för andra grupper och intresserade att sätta upp lokala produktioner.

Tjänster

Föreningen kan erbjuda hjälp inom följande områden:

Hump- och bärhjälp

Självgående och kompetent personal som jobbar efter överenskommelse.

Ljus

Ljusdesigner som gör showen till en fröjd för ögat. Ljustekniker som programmerar och monterar den rigg som lokalen kräver samt mixar under föreställningar. Utbildar föreningar och övriga användare i hur man handskas med ljus på bästa och säkraste sättet.

Ljud

Ljuddesigner som vet vad du behöver i alla tänkbara lokaler. Ljudtekniker som ställer in och monterar den rigg som krävs samt mixar under föreställningar.

Security/Backstage/Säkerhet

En säker show är A och O och då måste kringarrangemanget fungera väl och då kan vi vara behjälpliga.

Producent

Producent som drar ditt arrangemang från start till mål på ett kreativt sätt. Deltar som bisittare i produktionsgrupp där arbetet läggs upp. Utbildar i produktionsarbete.

Dekorbygge

Föreningen har möjlighet att utföra komplett scen och dekorbyggnation.

Utbildar

Föreningen anordnar alla typer av teatertekniska kurser. Samt utbildar under produktionsarbetets gång om så önskas. Skräddarsyr kurser för alla teaterföreningar, musikföreningar.

Alla medlemmar som arbetar i föreningen är försäkrade under produktionerna och kunniga inom sitt område.