Diamond Tech

Föreningen Diamond Tech bildades i maj 2007 och vi vill stödja och främja kulturlivet i Blekinge län genom att vara en teknisk kunskapsbank med stöd åt i första hand kultur- och teaterföreningar, samt producera och uppföra egna ideella produktioner.

Föreningens medlemmar arbetar med ljud, ljus, scen och dekor. I föreningens regi är det fullt möjligt för andra grupper och intresserade att sätta upp lokala produktioner.

Sweden rock 2014

Nu när Sweden rock är över och vi har hunnit pusta ut, vill vi bjuda på lite bilder från festivalen.
Bilderna är från bygget av den 700kvm stora festivalscenen. Där Diamond tech var delaktiga i bygge, rivning och lite riggning.

Scenen dag 1  Scenen dag 2

Festivalscenen helt klar  Scenen dag 3

Riggning och klättring  Riggning

Takbygge