Diamond Tech

Föreningen Diamond Tech bildades i maj 2007 och vi vill stödja och främja kulturlivet i Blekinge län genom att vara en teknisk kunskapsbank med stöd åt i första hand kultur- och teaterföreningar, samt producera och uppföra egna ideella produktioner.

Föreningens medlemmar arbetar med ljud, ljus, scen och dekor. I föreningens regi är det fullt möjligt för andra grupper och intresserade att sätta upp lokala produktioner.

Styrelsen

 

Ordförande – Anna Alm
Ansvarig för: Stagehands, Scenbygg/riv, Kravall och festivaler


Sekreterare
 – Hasse Blomkvist


Kassör
 – Veronica Westman


Ledamot
 – Niklas Nilsson
Ansvarig för: Lokaler och fordon

Ledamot – Rolf Johansson


Suppleant
 – Sofia Westberg

Suppleant – David Johansson


Revisor
- Dan Lennartsson

Revisor - Christer Robertsson


Valberedning -
Lolloh Sundqvist

Valberedning - Simon Walltoft