Diamond Tech

Föreningen Diamond Tech bildades i maj 2007 och vi vill stödja och främja kulturlivet i Blekinge län genom att vara en teknisk kunskapsbank med stöd åt i första hand kultur- och teaterföreningar, samt producera och uppföra egna ideella produktioner.

Föreningens medlemmar arbetar med ljud, ljus, scen och dekor. I föreningens regi är det fullt möjligt för andra grupper och intresserade att sätta upp lokala produktioner.

Student 2015

 

Sommaren står för dörren och många glada studenter sprang ut från Väggagymnasieskolan, fredagen den 12 juni 2015

Diamondtech var självklart med och fixade bra ljud till ett studentekipage för att förgylla studenternas lastbilsfärd runt staden.

 

Vi önskar ett stort grattis till alla studenter!

student