Diamond Tech

Föreningen Diamond Tech bildades i maj 2007 och vi vill stödja och främja kulturlivet i Blekinge län genom att vara en teknisk kunskapsbank med stöd åt i första hand kultur- och teaterföreningar, samt producera och uppföra egna ideella produktioner.

Föreningens medlemmar arbetar med ljud, ljus, scen och dekor. I föreningens regi är det fullt möjligt för andra grupper och intresserade att sätta upp lokala produktioner.

Produktioner

Diamond Tech har ett kontinuerligt flöde av evenemang som vi till större eller mindre del är inblandade i. Här hittar du korta beskrivningar av våra senaste produktioner samt kortare notiser om saker som är på gång.

Östersjöfestivalen, juli 2011

Under Östersjöfestivalen i Karlshamn – Blekinges största stadsfestival – sköter Diamond Tech bygget av stora scenen på torget samt står för säkerhet under festivalparaden. Här nedan ser du en time-lapse-video som på några minuter visar en överblick över hela förloppet från förra 2010 när scenen sattes upp. Video: Sven Hedin

Femton personer från Diamond Tech byggde tillsammans med tre scenansvariga upp stora scenen på torget till Östersjöfestivalen. På rekordtid!

www.ostersjofestivalen.se

Under Östersjöfestivalen 2010 ansvarade Diamond Tech för säkerheten när paraden sakta rullade fram längs Karlshamns gator, samma arrangemang gäller 2011.

Säkerhet under paraden