Diamond Tech

Föreningen Diamond Tech bildades i maj 2007 och vi vill stödja och främja kulturlivet i Blekinge län genom att vara en teknisk kunskapsbank med stöd åt i första hand kultur- och teaterföreningar, samt producera och uppföra egna ideella produktioner.

Föreningens medlemmar arbetar med ljud, ljus, scen och dekor. I föreningens regi är det fullt möjligt för andra grupper och intresserade att sätta upp lokala produktioner.

Om oss

Föreningen startade egentligen upp för väldigt länge sedan då det gemensamma intresse som håller den samman väcktes hos dess medlemmar. Den brinnande viljan att lära sig mer om ljus, ljud och scenbygge drev till slut dem tillsammans och Diamond Tech föddes år 2007.

Idéen bakom föreningen var att tillhandahålla och skräddarsy paketlösningar för event. Istället för att en arrangör skall behöva vända sig till olika leverantörer för ljud, ljus och scen så sköter Diamond Tech kontakten med dessa leverantörer och presenterar ett förslag för arrangören.

Föreningens drivkraft är att göra det bästa möjliga av de tillgängliga resurserna och ge våra uppdragsgivare valuta för sina investerade pengar. Viss utrustning finns i föreningens ägo men till stora delar så är föreningen i första hand ett verktyg för att skräddarsy en komplett lösning med hjälp av externa resurser.