Diamond Tech

Föreningen Diamond Tech bildades i maj 2007 och vi vill stödja och främja kulturlivet i Blekinge län genom att vara en teknisk kunskapsbank med stöd åt i första hand kultur- och teaterföreningar, samt producera och uppföra egna ideella produktioner.

Föreningens medlemmar arbetar med ljud, ljus, scen och dekor. I föreningens regi är det fullt möjligt för andra grupper och intresserade att sätta upp lokala produktioner.

Årsmötet närmar sig

Den 13 februari kl 18:00 är det dags för föreningens årsmöte.
Anmäl till info(at)diamondtech.se senast den 10 februari om ni kommer.
Inbjudan årsmöte 2014

Tänk även på att det är dags att betala in medlemsavgiften för 2014. 200 kr för aktiva medlemmar och 100  kr för stödmedlemmar senast 13/2. Bankgironummer 463-0190 Glöm inte skriva ert namn.