Diamond Tech

Föreningen Diamond Tech bildades i maj 2007 och vi vill stödja och främja kulturlivet i Blekinge län genom att vara en teknisk kunskapsbank med stöd åt i första hand kultur- och teaterföreningar, samt producera och uppföra egna ideella produktioner.

Föreningens medlemmar arbetar med ljud, ljus, scen och dekor. I föreningens regi är det fullt möjligt för andra grupper och intresserade att sätta upp lokala produktioner.

Årsmöte

 

Nu är det dags för årsmöte!

När: 23 februari
kl: 18:30
Vart: Vår Lokal på Gröna vägen

Vill du ha en bit mat? då måste du anmäla sig senast 9 februari.

Hoppas vi ses där!